Spring naar hoofd-inhoud

Bezoek ons op de Waterinfodag op 29 maart in Den Bosch

Altijd al willen weten hoe wij aan de hand van live data een alarm kunnen generen bij een op handen zijnde dam-/ dijkdoorbraak? Of hoe je eenvoudig zonder te graven een kademuur real-time kan monitoren. Wij laten het u graag zien.

 

We praten u graag bij over de laatste ontwikkeling op het gebied van waterveiligheid. 

We kunnen veel vertellen over hoe we dijken en dammen bij dreigende calamiteiten kunnen bewaken. Daarnaast delen we graag onze ervaringen met betrekking tot lange termijn monitoring van waterkeringen. 

Ook laten we zien hoe we zonder invasieve maatregelen sensoren op kademuren aan kunnen brengen.

We zien u graag op 29 maart!