Skip to main content

Stuw De Haandrik

Eind juni 2018 heeft StabiAlert in opdracht van Waterschap Vechtstromen en in samenwerking met Fieldlab Camino sensoren geplaatst op de Stuw De Haandrik. Het doel is met de metingen meer inzicht te geven in staat van de stuw en een betere levencyclusvoorspelling te kunnen doen. Mede gebaseerd op onze metingen kon het waterschap besluiten tot repareren in plaats van vervangen. Een besparing van vele miljoenen!

Informatie voor het Waterschap

De stuw bij de Haandrik is al 100 jaar oud en het Waterschap wil graag inzicht in het deformatiegedrag van de stuw bij dagelijk gebruik. Door volcontinue deformatie en trilling te meten helpt StabiAlert bij het verkrijgen van dit inzicht. Op basis van de metingen kunnen we beter voorspellen of en wanneer de sluis aan het eind van zijn levenscyclus is. De sensoren blijven ten minste 14 maanden hangen zodat ook invloeden van de jaargetijden zichtbaar worden. Meer informatie van het Waterschap over het project vindt u op https://bit.ly/2yYGnmV.

FieldLab Camino

Het project is mede tot stand gebracht door Fieldlab Camino. FieldLab Camino heeft diverse projecten op het gebied van Water en Rail waarbij de insteek is, door het meten met innovatieve technieken, tot een beter en betaalbaar onderhoud van infrastructurele werken te komen. Meer informatie over FileldLab Camino vindt u op https://bit.ly/2lMPSMA