Spring naar hoofd-inhoud
Klik op afbeelding om het Groninger Grid te openen.

Aardbevingen

Meten van bevingen én schade
In Noord-Groningen heeft Stabi-Alert een netwerk van sensoren geïnstalleerd dat aardbevingen registreert en schade meet. De bevingen zijn een gevolg van de winning van gas uit de Groninger bodem.

Het netwerk bestaat uit sensoren die in de grond en aan gebouwen zijn geplaatst. Door de trillingen te registreren meten de sensoren de zwaarte van de beving. Doordat de StabiAlert-sensoren eveneens de hoekverkanteling (tilt) meten wordt ook de daadwerkelijke schade aangetoond.

Beproefd
StabiAlert biedt hiermee voor de Europese markt een beproefde meetmethode die in andere landen al veelvuldig wordt toegepast om schade door bijvoorbeeld mijnbouwactiviteiten aan te tonen. 

Het StabiAlert netwerk in Groningen is een open netwerk waar bewoners, bedrijven en overheden gebruik van maken. De data die het netwerk oplevert zijn beschikbaar voor analyse en nader onderzoek

Onderstaande link opent het StabiAlert Groninger Grid in een apart venster.

Open Groninger Grid