Spring naar hoofd-inhoud

Habog

Veilig opslaan
StabiAlert-sensoren worden ingezet voor langdurige monitoring van het HABOG-gebouw (Hoogradioactief Afval Behandelings- en OpslagGebouw) in Borsele waar vaten met nucleair afval liggen opgeslagen. Naast het bestaande gebouw wordt een tweede gebouw geplaatst voor de opslag van laag radioactief afval uit bijvoorbeeld ziekenhuizen.

De veiligheidseisen aan de opslag zijn zeer hoog. Daarom worden de effecten van de nieuwbouwactiviteiten op het bestaande gebouw drie jaar lang nauwgezet gevolgd door tien sensoren. 

De meting door StabiAlert laten zien dat het HABOG-gebouw extreem stabiel is. Hoe nauwkeurig de registratie door de sensoren is, blijkt uit de minieme dagelijkse afwijkingen die worden gemeten als gevolg van warmteuitzetting van de metersdikke wanden door zonneschijn.