Spring naar hoofd-inhoud

Het StabiAlert-systeem: de Deformatie Monitor

Het systeem van StabiAlert werkt met in eigen huis ontworpen en ontwikkelde sensoren. Ze kunnen individueel of gezamenlijk in een netwerk worden ingezet. Samen met de software die de gegevens verwerkt in begrijpelijke overzichten, grafieken en 3D-animaties vormen ze de Deformatie Monitor.

Veiligheid voorop
De Deformatie Monitor brengt voor alle soorten objecten verzakkingen, rotaties en schade in beeld; structural health monitoring. Daarmee bevordert StabiAlert de veiligheid van mensen, gebouwen, kunstwerken en de omgeving. 

Dankzij de unieke combinatie van een tiltmeter en een versnellingsmeter laten de sensoren van StabiAlert ook eventuele schade zien. Bovendien waarschuwt het systeem voor verdere schadevorming. Dat biedt de mogelijkheid om tijdig in te grijpen, wat hoge herstelkosten voorkomt.

Snel kunnen reageren
Het StabiAlert-systeem is geschikt voor langdurige monitoring en registratie. Voor situaties waar de veiligheid plotseling in het geding is heeft StabiAlert het Rapid Response-systeem ontwikkeld. Sensoren kunnen op afroep snel en eenvoudig worden geplaatst, zonder dat boor- of breekwerkzaamheden nodig zijn. Binnen enkele uren is het Rapid Response-team van StabiAlert ter plekke om een sensorsysteem te installeren. 

Real-time data
Volcontinu, 24 uur per dag, 7 dagen in de week, leveren de sensoren hun data. Die zijn onmiddellijk beschikbaar zodat de toestand van een object realtime is te volgen. Opgeslagen data worden weergegeven in handzame overzichten in het StabiView-dashboard. Daarin kunnen voor een compleet beeld ook gegevens over bijvoorbeeld weer- en waterstanden wordt weergegeven.

De belangrijkste toepassingen van het StabiAlert-systeem:

- Gebouwen
- Kustbewaking
- Bruggen en viaducten 
- Tunnels