Spring naar hoofd-inhoud

Dijkbewaking

De dijken zijn onze belangrijkste bescherming tegen water. Wanneer er wat met een dijk aan de hand is, dan willen autoriteiten en ook de omgeving dat zo snel mogelijk weten. Bovendien is het belangrijk om inzicht te hebben in wat er precies met de dijk gebeurt. 

Met een netwerk van sensoren van StabiAlert kunnen veranderingen en bewegingen van een dijklichaam razendsnel en nauwkeurig in kaart worden gebracht. De 3D-animatie in de StabiFrame software geeft een scherp beeld van welke veranderingen de dijk ondergaat en waar in de dijk dat gebeurt. In ons overzichtelijk Dashboard worden alle data verzameld en gecombineerd weergegeven met cijfers over weer en waterstanden. Het sensornetwerk maakt onomstotelijk duidelijk of er natuurlijke bewegingen zijn of dat een situatie om ingrijpen vraagt.

StabiAlert kan binnen 48 uur en in geval van calamiteiten nog sneller, een zeer nauwkeurig netwerk van sensoren installeren voor permanente monitoring van waterkeringen.